Terapiteamets verksamhet

Målsättningen för vår verksamhet är att erbjuda bästa möjliga psykiatrisk specialsjukvård åt vuxna patienter som lider av affektiva störningar.

Här hittar du oss

Vi finns på Roparnäs sjukhusområdet, Seriegatan 2, F- och C-huset.

Nya patienter

Nya patienter behöver läkarremiss från hälsovårdscentral, företagshälsovård, studerandes hälsovård eller privat mottagning. Besöken är avgiftsfria, men för oannullerade besök uppbärs en avgift på 51,40 €.

Du får kallelse till första besök per brev eller telefon. Ett textmeddelande skickas som påminnelse av besökstiden ett par dagar på förhand. Anmäl dig vid infon när du kommer till mottagningen och meddela ditt telefonnummer på samma gång. Så får du påminnelsen till det rätta numret.

Vården börjar med kartläggningen av din situation och därefter beslutas vårdprogrammet tillsammans med dig. Kartläggningen görs vanligtvis vid ett par besök. På vårdplaneringar deltar du med din läkare och egen terapeut samt ytterligare dina närmaste anhöriga ifall du önskar så. På det första vårdplaneringsmötet bestäms också vårdlängden samt -formen.

Vårdformer

Vårdform bestäms på grund av patientens individuella vårdbehov. Det kan gälla terapeutiska stödsamtal eller psykoterapi som kognitiv beteendeterapi (KBT). För vissa problemområden finns det skräddarsydda vårdprogram, t.ex. för ätstörnings- och neuropsykiatriska problem såsom för affektiv instabilitet (DBT).

Vårdfilosofi

Vår verksamhet baserar sig på en humanistisk människosyn, där vi respekterar människovärdet, värnar om trygghet, jämlikhet och självbestämmanderätt. Samtalen bygger på förtroende och frivillighet. I fokus står patienten och dess anhöriga. Personalen har tystnadsplikt. Vårt mål är att erbjuda holistisk vård som är av hög kvalitet och därför grundar sig vården på en yrkeskunnig personal där utveckling, fortbildning och handledning betonas. Patientens individuella behov står i centrum av vårdplaneringen.

 

Psykiatrisk poliklinik

06 213 2272

Avdelningsskötare Aija Kirsilä

044 323 2200

Avdelningsskötare Anu Hiironniemi

040 631 5245

Länkar:

 

Ätstörningsteam

Neuropsykiatriskt team

Akutpsykiatriskt team

Kundavgifter

Kontaktuppgifter

Läge
RF1
Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00–15.30
Info
06 213 2272
22.02.2021 Psykiatria