Terapipolikliniken finns på Roparnäs sjukhusområde, Seriegatan 2, F-byggnaden, våningar 2 och 3.

Personalen vid Psykiatriska terapipolikliniken erbjuder:

  • psykiatriska och psykologiska undersökningar
  • konsultationer
  • psykoterapeutiska vårdformer
  • individual-, par-, och familjeterapi
  • flyktingterapi
  • psykofysisk fysioterapi
  • ergoterapi
  • långvariga, stödjande vårdrelationer
  • medicinering med därtill hörande bedömning och uppföljning
  • utredningar hos socialarbetare
  • utvärdering av rehabiliteringsbehov
  • TMS-vård
  • sakkunskap, t.ex. till kommunernas hälsovårdscentraler och socialvård
  • handledning, enskilt eller i grupp

 

Undersökningspolikliniken

 

19.05.2017 VKSadmin