Välkommen till Affektiva polikliniken

Affektiva polikliniken är en av öppenvårdsenheterna inom Vasa centralsjukhus. Målsättningen för vår verksamhet är att erbjuda bästa möjliga vård åt vuxna patienter i behov av psykiatrisk specialsjukvård. I Affektiva poliklinikens verksamhet ingår också Neuropsykiatriska polikliniken, Undersökningspolikliniken och Ätstörningspolikliniken.

 

Här hittar du oss

Affektiva polikliniken finns på Roparnäs sjukhusområde, Seriegatan 2.  Affektiva polikliniken finns i F-huset. Undersöknings- och Ätstörningspoliklinikerna hittas i C-huset.

 

Vården hos oss

Personalen vid Affektiva polikliniken erbjuder:

  • psykiatriska och psykologiska undersökningar
  • konsultationer
  • psykoterapeutiska vårdformer
  • individual-, par- och familjeterapi
  • flyktingterapi
  • psykofysisk fysioterapi
  • ergoterapi
  • långvariga, stödjande vårdrelationer
  • medicinering med därtill hörande bedömning och uppföljning
  • utredningar hos socialarbetare
  • utvärdering av rehabiliteringsbehov
  • TMS-vård
  • sakkunskap, t.ex. till kommunernas hälsovårdscentraler och socialvård
  • handledning, enskilt eller i grupp
  • utredningar av arbets- och funktionsförmågan

 

Nya patienter

Nya patienter behöver läkarremiss från hälsovårdscentral, företagshälsovård eller privat mottagning. Besöken är avgiftsfria, men för oannullerade besök uppbärs en avgift på 51,40 €. Vårdtiden är individuell.

 

Vår personal

Vi som arbetar på Affektiva polikliniken är:

  • specialsjukskötare
  • psykoterapeuter
  • läkare
  • psykologer
  • fysioterapeut
  • ergoterapeut
  • socialarbetare
  • sekreterare

 

Vårdfilosofi

Vår verksamhet baserar sig på en humanistisk människosyn, där vi respekterar människovärdet, värnar om trygghet, jämlikhet och självbestämmanderätt. Samtalen bygger på förtroende och frivillighet. I centrum finns patienten och dess anhöriga. Personalen har tystnadsplikt. Vården grundar sig på en yrkeskunnig personal där utveckling, fortbildning och handledning betonas.

 

Undersökningspolikliniken 

Ätstörningspolikliniken 

Neuropsykiatriska polikliniken

 

Länkar:

Akutpsykiatriska polikliniken

Kundavgifter

 

Kontaktuppgifter

Läge
RF1
Öppethållningstider
Arkisin klo 8.00-15.30 / Vardagar kl. 8.00-15.30
Info
06 213 2272
15.09.2017 Redaktion_Toimitus