Välkommen till Affektiva polikliniken

Affektiva polikliniken är en av öppenvårdsenheterna inom Vasa centralsjukhus. Målsättningen för vår verksamhet är att erbjuda bästa möjliga psykiatrisk specialsjukvård åt vuxna patienter som lider av affektiva störningar. I Affektiva poliklinikens verksamhet ingår också terapi samt vård på ätstörningspolikliniken och därtill neuropsykiatriska utredningar, undersökningar av arbets- och funktionsförmåga.

 

Här hittar du oss

Affektiva polikliniken finns på Roparnäs sjukhusområdet, Seriegatan 2.  Affektiva polikliniken finns i F-huset. Undersöknings- och Ätstörningspoliklinikerna hittas i C-huset.

 

Nya patienter

Nya patienter behöver läkarremiss från hälsovårdscentral, företagshälsovård, studerandes hälsovård eller privat mottagning. Besöken är avgiftsfria, men för oannullerade besök uppbärs en avgift på 51,40 €.

 

Du får kallelse till första besök per brev eller telefon. Ett textmeddelande skickas som påminnelse av besökstiden ett par dagar på förhand. Anmäl dig vid infon när du kommer till mottagningen och meddela ditt telefonnummer på samma gång. Så får du påminnelsen till det rätta numret.

 

Vården börjar med kartläggningen av din situation och därefter beslutas vårdprogrammet tillsammans med dig. Kartläggningen görs vanligtvis vid ett par besök. På vårdplaneringar deltar du med din läkare och egen terapeut samt ytterligare dina närmaste anhöriga ifall du önskar så. På det första vårdplaneringsmötet bestäms också vårdlängden samt -formen.

  

Vårdformer

Vårdformer bestäms på grund av patientens individuella vårdbehov. Det kan gälla terapeutiska stödsamtal eller psykoterapi som kognitiv beteendeterapi (KBT). För vissa problemområden finns det skräddarsydda vårdprogram, t.ex. för ätstörnings- och neuropsykiatriska problem såsom för affektiv instabilitet (DBT).

 

Akutvård hemma hos patienten

På affektiva polikliniken förverkligas hembesöksverksamhet som en alternativ vårdform för patienten.

Verksamhetens mål är service utgående från patienten. Vi strävar till att reagera snabbt, utvidga öppenvårdstjänsterna, utveckla nätverksarbetet och förebygga intagningar till avdelning.

Det mobila teamet kan bli aktuellt för patienter som kommit med dejour- eller brådskande remiss eller som ett alternativ till avdelningsvård eller för patienter vars utskrivning från avdelning tidigareläggas. Mobila teamet samarbetar även med psykiatrins dejourerande sjukskötare.

 

Mobila verksamheten koordineras via affektiva poliklinikens kliniska specialistsjukskötare. Koordinerande sjukskötaren kan komma på hembesök tillsammans med en annan sjukskötare. Hembesöken kan enligt bedömning även göras ensam eller tillsammans med andra myndigheter (socialarbetare, hemsjukvården, utlänningsbyrån osv.).

Besökens frekvens (till och med dagligen) planeras enligt patientens individuella behov. Dejourerande läkare konsulteras vid behov.

 

Mobila teamets koordinerande sjukskötare: Päivi Nurmi 040 128 2391.

 

Vårdfilosofi

Vår verksamhet baserar sig på en humanistisk människosyn, där vi respekterar människovärdet, värnar om trygghet, jämlikhet och självbestämmanderätt. Samtalen bygger på förtroende och frivillighet. I fokus står patienten och dess anhöriga. Personalen har tystnadsplikt. Vårt mål är att erbjuda holistisk vård som är av hög kvalitet och därför grundar sig vården på en yrkeskunnig personal där utveckling, fortbildning och handledning betonas. Patientens individuella behov står i centrum av vårdplaneringen.

 

Avdelningsskötare Eija Vestermark-Suksi                                   

044 213 2280

 

Undersökningspolikliniken 

Ätstörningspolikliniken 

Neuropsykiatriska polikliniken

 

Länkar:

Akutpsykiatriska polikliniken

Kundavgifter

 

Kontaktuppgifter

Läge
RF1
Öppethållningstider
Arkisin klo 8.00-15.30 / Vardagar kl. 8.00-15.30
Info
06 213 2272
04.01.2018 Mielialapoliklinikka