Vår uppgift som rehabiliteringshandledare är att handleda, ge råd och hjälpa dig i din egen rehabiliteringsprocess och i den förändrade livssituationen. Stöd och handledning till de anhöriga är också av största vikt.

Målet med rehabiliteringshandledning är att sänka hindren och göra det lättare att klara av vardagen oavsett sjukdomen och/eller handikappet. Handledaren fungerar som en kontaktperson och koordinator.

Ingen remiss behövs. Kontakten sköts t.ex. genom hembesök/kanslibesök, telefonsamtal och e-post eller i samband med poliklinikbesök. Besöket är viktigt för att handledaren skall kunna göra en helhetsbedömning av den aktuella livssituationen. Handledarens tjänster är gratis för klienten. Vi har hela Vasa sjukvårdsdistrikt som arbetsfält.

Du kan själv ta kontakt till rehabiliteringshandledaren. Även anhöriga, terapeuter eller andra personer/ myndigheter som är med i din rehabiliteringsprocess kan ta kontakt. Om någon annan än du själv tar kontakt, med din tillåtelse, kontaktar vi därefter dig och kommer överens om fortsättningen.

Exempel på rehabiliteringsärenden

Vi finns på Roparnäs, sjukhusområde, i C-huset, 3.vån. Inva-parkeringsplats finns utanför huset.

På vår enhet arbetar nio rehabiliteringshandledare för olika handikappgrupper.

Tveka inte utan ta gärna kontakt med oss!

Genom att klicka på nedanstående länkar får du mer information

 Långtidssjuka barn                                                   Hörselskadade vuxna

 Rörelsehindrade och reumabarn                   Neurologiska sjukdomar, vuxna

Synskadade och barn med språkstörning    Andnings- och cancersjuka vuxna

Hörselskadade barn, köptjänst                                        Synskadade vuxna

                                                                 Reuma-, smärt- och hudsjuka vuxna

                                                                               Ryggmärgsskadade vuxna

                                                                                        Dövblinda, köptjänst

Kontaktuppgifter

Läge
C3 - Huutoniemi / Roparnäs
Öppethållningstider
Arkisin klo 8.00-16.00 /
Vardagar kl. 8.00-16.00
Sihteeri / Sekreterare
040 486 4538
Arkisin klo 8.00-16.00 / Vardagar kl. 8.00-16.00
Kontaktuppgift

Hjälpmedelsansvarig Raisa Latvala-Kaataja

040 194 5162

24.07.2018 Kuntoutusohjaus