Vår uppgift som rehabiliteringshandledare är att handleda, ge råd och hjälpa dig i din egen rehabiliteringsprocess och i den förändrade livssituationen. Stöd och handledning till de anhöriga är också av största vikt.

Målet med rehabiliteringshandledning är att sänka hindren och göra det lättare att klara av vardagen oavsett sjukdomen och/eller handikappet. Handledaren fungerar som en kontaktperson och koordinator.

Ingen remiss behövs. Kontakten sköts t.ex. genom hembesök/kanslibesök, telefonsamtal och e-post eller i samband med poliklinikbesök. Besöket är viktigt för att handledaren skall kunna göra en helhetsbedömning av den aktuella livssituationen. Handledarens tjänster är gratis för klienten. Vi har hela Vasa sjukvårdsdistrikt som arbetsfält.

Du kan själv ta kontakt till rehabiliteringshandledaren. Även anhöriga, terapeuter eller andra personer/ myndigheter som är med i din rehabiliteringsprocess kan ta kontakt. Om någon annan än du själv tar kontakt, med din tillåtelse, kontaktar vi därefter dig och kommer överens om fortsättningen.

Exempel på rehabiliteringsärenden

Vi finns i H-huset, nära parkeringshuset. Inva-parkeringsplats finns utanför H-huset. En inva-ingång finns nere till vänster om H-husets ytterdörr.

På vår enhet arbetar nio rehabiliteringshandledare för olika handikappgrupper, en rehabiliteringsplanerare och två avdelningssekreterare.

Tveka inte utan ta gärna kontakt med oss!

Genom att klicka på nedanstående länkar får du mer information

 Långtidssjuka barn                                                   Hörselskadade vuxna

 Rörelsehindrade och reumabarn                   Neurologiska sjukdomar, vuxna

Synskadade och barn med språkstörning    Andnings- och cancersjuka vuxna

Hörselskadade barn, köptjänst                                        Synskadade vuxna

                                                                 Reuma-, smärt- och hudsjuka vuxna

                                                                               Ryggmärgsskadade vuxna

                                                                                        Dövblinda, köptjänst

Kontaktuppgifter

Läge
C3
Öppethållningstider
Arkisin klo 8.00-16.00 /
Vardagar kl. 8.00-16.00
Kuntoutusohjaus / Rehabiliterinshandledning
06 213 2412
Arkisin klo 8.00-16.00 / Vardagar kl. 8.00-16.00
06 213 2413
Kontaktuppgift

Rehabiliteringsplanerare Kati Piilikangas

06 213 2411

22.05.2017 Kuntoutusohjaus