Föreningen Finlands Dövblinda rf. har 6 distriktssekreterare, som täcker hela Finland. Distriktssekreterarnätet ser till att de dövblindas behov blir tillgodosedda.

De svenskspråkiga dövblinda är en minoritet i minioriteten. De flesta svenskspråkiga bor i kustområdet, ca 50 personer till antalet. Kommunikationssättet är tydligt tal medan några använder teckenspråk. Att tillgodogöra sig information på svenska är mycket varierande, och att få information på rätt sätt, då alternativen är tydlig skrift, tydligt tal eller teckenspråk.

En mycket viktig sak är att ha de rätta hjälpmedlen, som förstorningsglas, läs-tv, hörselhjälpmedel som förstärker information genom hörseln, d.v.s. hörapparater eller kommunikatorer. Föreningen Finlands Dövblinda rf. har sin egen hemsida, där det också finns information på svenska.

Distriktssekreteraren i Jyväskylä har hand om de svenskspråkiga och finskspråkiga dövblinda i Vasa och Seinäjoki området. Hon har även hand om teckenspråkiga i samma områden.

Till distriktssekreterarens arbetsuppgifter hör att;

  • bevaka rättigheter och handleda i service
  • ge råd och planera i hjälpmedelsfrågor, rehabilitering och boende
  • samarbeta med den dövblindas anhöriga och näromgivning
  • ordna olika kurser regionalt och i samarbete med andra områden
  •  fungera som stöd i olika verksamheter för dövblinda
  • berätta om dövblindhet till olika intressenter.

 

Ta gärna kontakt!

 

Länk:

 

Jenni Paanala
distriktssekreterare för dövblinda
puh: 0400 581 659

förnamn.efternamn@kuurosokeat.fi

 

 

 

 

 

 

04.03.2016 Kuntoutusohjaus