När en hörselskada konstateras,  rekommenderas habiliteringshandledning oftast av vårdande läkare, men även föräldrar och övrig personal kan ta kontakt och be om rehabiliteringshandledarens tjänster.

I och med att hörselskadan konstateras och habiliteringen påbörjas, startar också handledarens arbete tillsammans med familjen.

Handledarens uppgifter:

  • ger hjälp och stöd åt familjen och personer i barnets närhet
  • ger information om olika habiliteringsmöjligheter
  • hjälper i frågor som hänför sig till alternativa kommunikationsmetoder
  • informerar och instruerar i hur hörapparater och andra hörselhjälpmedel används
  • informerar om kurser och läger.

Handledaren är familjen till hjälp i kontakten med andra myndigheter såsom skol-, social- och hälsovårdsmyndigheter. Handledaren deltar i arbetsgruppsmöten på vårdande universitetssjukhus och fungerar som en länk mellan olika rehabiliterande instanser.

Handledaren gör handledningsbesök till daghem och skolor och informerar om vad daghemspersonal och lärare bör ta i beaktande för de specialbehov som hörselnedsättningen för med sig.

 

Rehabiliteringshandledare för hörselskadade barn
Tfn 040 578 2848

Länkar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.06.2019 Kuntoutusohjaus