Jag fungerar som kontaktperson, koordinator och handledare i rehabiliteringsärenden som gäller ryggmärgsskada.

Första året efter diagnosen sköts rehabiliteringen och uppföljningen på Tammerfors universitetssjukhus. Efter 1-2 år överflyttas den livslånga uppföljningen till ryggmärgspolikliniken vid Vasa centralsjukhus, fysiatriska polikliniken. Under läkarbesöket medverkar rehabiliteringshandledaren och där uppgörs rehabiliteringsplan i samverkan med dig, läkare och rehabiliteringshandledare samt på basen av utlåtanden av dina terapeuter.

Viktiga samarbetsinstanser för en ryggmärgsskadad är bl.a. socialbyrån,  folkpensionsanstalten, försäkringsbolag, arbetskraftsbyrån, sjukhus, hvc, rehabiliteringsanstalter, handikapporganisationer, olika terapeuter samt skolor,arbetsplatser etc.

Länkar:

Kontaktuppgifter

Läge
Öppethållningstider
Matkapuhelin / Mobiltelefon
040 066 7536
29.08.2017 Redaktion_Toimitus