Rehabiliteringstjänster

Rehabiliteringstjänster erbjuds barn och ungdomar, individer i arbetsför ålder samt åldrande personer. Tjänsterna erbjuds av sakkunniga: fysioterapeuter, ergoterapeuter, näringsterapeuter, talterapeuter,  hjälpmedelssakkunniga samt rehabiliteringshandledare.

Terapeuter samt övriga sakkunniga erbjuder främst sina tjänster på centralsjukhusets avdelningar och polikliniker. Ifrågavarande expertis erbjuds ändå i hela sjukvårdsdistriktet, i synnerhet rehabiliteringshandledning och expertis inom hjälpmedelsservicen.

Rehabiliteringen hör i stor utsträckning ihop med själva sjukdomen samt skadans omvårdnad. Vårt mål är att förbättra patientens funktionsförmåga och livskvalitét. Inom specialsjulvården kartlägger olika terapeuter och sakkunniga patientens funktionsförmåga, deltagande och rehabiliteringsbehov. Terapeuter och övriga sakkunniga samarbetar med andra yrkeskunniga som är delaktiga i patientens omvårdnad och rehabilitering. Var och en fungerar som den egna branschens expert i en multiprofessionell arbetsgrupp.

I regel erbjuds dessa tjänster åt personer med läkarremiss.

 

Kontaktuppgifter:

Överskötare Heidi Kotanen

040 486 7593

epost: fornamn.efternamn@vshp.fi