Målet med fysioterapi är att tillsammans med klienten finna sätt att upprätthålla eller återfå sin funktionsförmåga. Man önskar också att enligt bästa förmåga möjliggöra en självständig vardag.

Fysioterapi inleds med en utvärdering av klientens hälsa och funktionsförmåga. Fysioterapin förverkligas sedan med hjälp av en klientorienterad handledning och målet är att klienten aktivt deltar i förbättrandet av den egna funktionsförmåga.

Kontaktuppgifter

Fysiatriska polikliniken, avd.sekreterare, vardagar klockan 8-15, telefon: 06 213 1341

31.05.2021 Kuntoutusohjaus