Målet med fysioterapi är att tillsammans med klienten finna sätt att upprätthålla eller återfå sin funktionsförmåga. Man önskar också att enligt bästa förmåga möjliggöra en självständig vardag.

Fysioterapi inleds med en utvärdering av klientens hälsa och funktionsförmåga. Fysioterapin förverkligas sedan med hjälp av en klientorienterad handledning och målet är att klienten aktivt deltar i förbättrandet av den egna funktionsförmåga.

Kontaktuppgifter

Fysioterapi, servicechef Heidi Nyman, vardagar klockan 08.00 - 16.00, telefon: 06 213 5351

03.12.2020 Kuntoutusohjaus