Ergoterapi stöder klienter mot en självständig vardag. I ergoterapi stöds klientens egna målsättningar och styrkor. Ergoterapins medel är bland annat; stöda och handleda närstående, hitta nya tillvägagångssätt i vardagsutförande, träna färdigheter, bedöma hjälmedelsbehov, tillverka individuella ortoser samt planering av förändringsarbeten i hemmet.

Kontaktuppgifter

Ergoterapi (växel): 06 213 1111

03.12.2020 Kuntoutusohjaus