Till den fysiatriska polikliniken bör klienter med läkarremiss från specialsjulvården, hälsovårdsstationer, arbetshälsovården eller privata polikliniken söka sig. En fysiater är en specialläkare, som undersöker och vårdar patienter med problem i stöd- och rörelseorganen. Detta inkluderar skador samt olika sjukdomar, exempelvis funktionsstörningar i nerverna och ryggmärgsskada. Fysiatern fungerar som sakkunnig i rehabiliteringens och hjälpmededelsservicens planeringsfas samt när rehabiliteringsresultaten ska analyseras och en ändamålsenlig förbättring av funktionsförmåga möjliggöras.

Kontaktuppgifter

Fysiatriska polikliniken, avdelningssekreterare, vardagar kl. 08-15, telefon 06 213 1341.

 

Kontaktuppgifter

Läge
T0
Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00–15.00
Kansli
06 213 1341
Kontaktuppgift

Servicechef Heidi Nyman

06 213 1341

17.12.2020 Kuntoutusohjaus