Regionala hjälpmedelscentralen beställer och levererar, som en del av den medicinska rehabiliteringen behövliga hjälpmedel på central nivå för hela Vasa sjukvårdsdistriktets invånare med iakttagande av Erva-områdets upphandlingsavtal.

Primärhälsovårdens hjälpmedelstjänster

När hjälpmedelsbehov uppkommer, kan kommuninvånaren, anhörig eller vårdande instans ta kontakt till egen kommuns hjälpmedelsutlåning, som fungerar i anslutning till den egna kommunens hälsovårdscentral. Hjälpmedlen lånas ut i enlighet med kriterierna för medicinsk rehabilitering. Hjälpmedel som lånas ut är bl.a. rörelse-, hygien- och hjälpmedel för dagliga funktioner och olika ortoser.

Specialsjukvårdens hjälpmedelstjänster

Vid Regionala hjälpmedelscentralen fungerar hjälpmedelspolikliniken, som har ansvar för svårt rörelsehindrade barns och vuxnas rörelsehjälpmedel. Hjälpmedelspoliklinikens personal betjänar i utvärderingen av hjälpmedelsbehovet, i anskaffning,  utprovning,  samt i hur man använder hjälpmedlet.

Läkarremiss behövs för en tid till hjälpmedelspolikliniken.  Hjälpmedel som vi lånar ut, enligt kriterierna för beviljande av hjälpmedel är  bl.a. ståställningar, elrullstolar och elmopeder samt elektriska förflyttningshjälpmedel.

Servicepersonalen på hjälpmedelspolikliniken ansvarar för underhåll av hjälpmedlen

Kontakt till servicepersonalen tas via sekreteraren.

Regionala hjälpmedelscentralen finns på Roparnäs sjukhusområde, Seriegatan 2, A-byggnad. 

Remissinstruktion angående eldrivna hjälpmedel

 De nationella utlåningskriterierna för medicinska rehabiliteringens hjälpmedel kan man bekanta sig på sidorna för social och hälsovårdsministeriets publikation

Tikoteket

På Tikoteket strävar vi efter att befrämja funktionshindrade personers delaktighet i samhället, möjlighet till studier och till självständigt agerande. Detta sker genom  utprovning, handledning samt rekommendation av kommunikations- och datahjälpmedel.

Poliklinikens personal utför hjälpmedelsbedömningar angående behovet av:

  • alternativ och kompletterande kommunikation och samtalshjälpmedel. 
  • alternativa styrsätt av dator och tablets.
  • Omgivningskontroll integrerat i dator och tablet.

Vår verksamhet sker polikliniskt i våra lokaler på Roparnäs sjukhusområde,  samt genom  hem- och skolbesök. Du behöver en remiss av läkare för att få en tid till Tikoteket.

På Tikoteket arbetar ergoterapeut och talterapeut

Tikoteket finns i anslutning till Regionala hjälpmedelscentralen, Roparnäs sjukhusområde, A-byggnad.

Kontaktuppgifter

Läge
RA
Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00–16.00
Ergoterapeut
040 506 0753
Fysioterapeut
040 772 3342
Sekreterare
040 358 2379
Service
Via sekreteraren
Tikotekets talterapeut
044 325 3582
Tikotekets ergoterapeut
040 198 4905
Tikotekets sekreterare
0404864538
Kontaktuppgift

Överläkare Hedvig Grannas-Honkanen

06 213 4095

Kontaktuppgift

Servicechef Raisa Latvala-Kaataja

040 194 5162

01.10.2020 Kuntoutusohjaus