Näringsterapi innebär individuell kostrådgivning. Näringsterapeutens rådgivning kan vara aktuellt i samband av vården av sjukdomar och då patienten har behov av specialdieter. Näringsterapi har en vetenskaplig grund.

Kontaktuppgifter

Näringsterapi (växeln) 06 213 1111

03.12.2020 Kuntoutusohjaus