Rehabiliteringshandledaren hjälper och stöder klienten och dennes anhöriga under den rehabiliteringsprocess och förändrade livssituation som  sjukdom, skada eller handikapp föranlett. Rehabiliteringshandledaren är en kontaktperson mellan klientens vardag och sjukvården.

Man kan kostnadsfritt kontakta rehabiliteringshandledaren, ingen remiss behövs. Även anhöriga, terapeuter och andra personer i klientens rehabiliteringsprocess kan kontakta rehabiliteringshandledaren med klientens medgivande.

Rehabiliteringshandledarens arbetsfält omfattar hela Österbotten.

Vuxna

Barn

 

 

 

Kontaktuppgifter

Läge
C3 - Huutoniemi
Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00-16.00
Sekreterare
040 486 4538
Vardagar kl. 8.00-16.00
Kontaktuppgift

Servicechef Raisa Latvala-Kaataja

040 194 5162

08.12.2020 redaktion_toimitus