Talterapeuten arbetar med bedömning och intervention för personer i olika åldrar som har svårigheter med tal, språk, kommunikation, röst, sväljning eller ätande. Inom specialsjuksjukvården ligger tyngdpunkten i talterapeutens arbete på diagnostisering av sjukdomen eller svårigheten och att i en mångprofessionell arbetsgrupp utarbeta en rehabiliteringsplan.

Kontaktuppgifter

Talterapin (växel): 06 213 1111

08.12.2020 redaktion_toimitus