Smärtpolikliniken vid Vasa centralsjukhus erbjuder smärtkartläggning, vård och behandling för kunder med långvarig smärta. Smärtpolikliniken fungerar som remiss- och konsultationspoliklinik.

Poliklinikens arbetsuppgifter:

  • svarar på konsultationer
  • planerar och utvärderar läkemedelsbehandlingar
  • läkemedelstester
  • lokala bedövningar
  • diagnostiska och terapeutiska bedövningsbehandlingar
  • t.ex. Sympaticusblokader, smärtepidural-, fasettledsbedövningar
  • radiofrekvensterapi ( värmebedövning )
  • tns-handledning
  • vägledning av patienter till specialåtgärder och undersökningar samt rehabilitering
  • smärtsjukskötarmottagning

Vid Vasa centralsjukhus fungerar en smärthanteringsgrupp med representanter från många specialiteter samt en multiprofessionell smärtarbetsgrupp.

Kontaktuppgifter

Läge
Y2
Öppethållningstider
Telefontiden onsd. kl. 12.00-14.00
06 213 1321
12.03.2020 Redaktion_toimitus