Varje avdelning och poliklinik har en egen socialarbetare. Socialarbetarens tjänster är konfidentiella och avgiftsfria för patienten, socialarbetarna är anträffbara under tjänstetid. Ingen remiss behövs, endast en tidsbokning t.ex. per telefon räcker.

Socialt arbete >>

Kontaktuppgifter

Läge
F2/K3
Öppethållningstider
Johtava sosiaalityöntekijä / Ledande socialarbetare
06 213 4452
17.10.2017 Redaktion_Toimitus