Varje avdelning och poliklinik har en egen socialarbetare. Socialarbetarens tjänster är konfidentiella och avgiftsfria för patienten, socialarbetarna är anträffbara under tjänstetid. Ingen remiss behövs, endast en tidsbokning t.ex. per telefon räcker.

Socialt arbete

Kontaktuppgifter

Läge
RF1, A1, Y0
Öppethållningstider
Må-fre 8.00-16.00
Ledande socialarbetare
040 653 2851
Onkologi, strålbehandling
06 213 2255
Neurologi, lungsjukdomar, krävande rehabilitering och kirurgi
06 213 2258
Barnsjukdomar, förlossning, gynekologi
06 213 2256
Inremedicin, dialys, kirurgi
06 213 2257
Jourpolikliniken, jouravdelningen, intensivvårds- och övervakningsavdelningen
06 213 8220
Vuxenpsykiatri 1
044 323 2223
Vuxenpsykiatri 2
044 323 2871
Vuxenpsykiatri 3
040 568 4823
Vuxenpsykiatri 4
040 688 6224
28.06.2019 Redaktion_Toimitus