Varje avdelning och poliklinik har en egen socialarbetare. Socialarbetarens tjänster är konfidentiella och avgiftsfria för patienten, socialarbetarna är anträffbara under tjänstetid. Ingen remiss behövs, endast en tidsbokning t.ex. per telefon räcker.

Socialt arbete >>

Kontaktuppgift

Socialarbetare (inremedicin) Monica Björksten-Rabb

06 213 2257

Kontaktuppgift

Socialarbetare (onkologi och strålbehandling) Ann-Sofi Blom

06 213 2255

Kontaktuppgift

Socialarbetare (psykiatri) Liselott Blomberg

06 213 2222

Kontaktuppgift

Socialarbetare (neurologi, lungsjukdomar, kirurgi) Bodil Granfors Båsk

06 213 2258

Kontaktuppgift

Socialarbetare (psykiatri) Tuija Hölsö

044 323 2223

Kontaktuppgift

Socialarbetare (barnsjukdomar, förlossning, gynekologi) Saija Jussila

06 213 2256

Kontaktuppgift

Socialarbetare (psykiatri) Gunilla Luoma

044 323 2871

Kontaktuppgift

Ledande socialarbetare (allmän sjukhuspsykiatri, fysiatri och rehabiliteringsundersökningsenheten) Ann-Christin Sundsten

06 213 4452

30.12.2015 Sairaalapappi 1