Socialt arbete inom sjukvården är en del av patientens helhetsvård. Att insjukna kan på många sätt påverka familjelivet, utkomsten samt förmågan att klara sig i hemmet och i arbetslivet.

Målsättningen för socialt arbete vid centralsjukhuset är att erbjuda patienter råd och handledning gällande olika serviceformer beroende på livssituation. Varje avdelning och poliklinik har en egen socialarbetare. Socialarbetaren är anträffbar under tjänstetid.

Serviceformer:

  • rådgivning och information om sociala förmåner och social service
  • handledning vid ansökningar och besvärsskrivelser
  • kartläggning av patientens helhetssituation
  • planering av den fortsatta vården i samarbete med patienten, vårdpersonalen och anhöriga
  • information till olika patientgrupper
  • mångprofessionellt samarbete

Socialarbetarens tjänster är konfidentiella och avgiftsfria för patienten. Ingen remiss behövs, endast tidsbokning per telefon räcker.

 

 

29.10.2020 Socialarbetarna