På Tikoteket strävar vi efter att befrämja funktionshindrade personers delaktighet i samhället, möjlighet till studier och till självständigt agerande. Detta sker genom utprovning, handledning samt förskrivning av kommunikations- och datahjälpmedel.

Poliklinikens personal utför hjälpmedelsbedömningar angående behovet av:

  • alternativ och kompletterande kommunikation och samtalshjälpmedel. 
  • alternativa styrsätt av dator och tablets.
  • läs- och skrivhjälpmedel
  • Omgivningskontroll integrerat i dator och tablet.

Vår verksamhet sker polikliniskt i våra lokaler på centralsjukhuset, samt genom hem- och skolbesök.

Du behöver en remiss av läkare för att få en tid till Tikoteket.

På Tikoteket arbetar ergoterapeut, talterapeut och speciallärare.

 

Du hittar oss på Vasa centralsjukhus, E-byggnaden, våning 3.

Kontaktuppgift

Hjälpmedelsspecialist/LOS Marja-Sisko Paloneva

044 325 3582

Kontaktuppgift

Ergoterapeut Niklas Öberg

044 325 3583

08.07.2016 VKSadmin