På Tikoteket strävar vi efter att befrämja funktionshindrade personers delaktighet i samhället, möjlighet till studier och till självständigt agerande. Detta sker genom utprovning, handledning samt rekommendation av kommunikations- och datahjälpmedel.

Poliklinikens personal utför hjälpmedelsbedömningar angående behovet av:

  • alternativ och kompletterande kommunikation och samtalshjälpmedel. 
  • alternativa styrsätt av dator och tablets.
  • Omgivningskontroll integrerat i dator och tablet.

Vår verksamhet sker polikliniskt i våra lokaler på centralsjukhuset, samt genom hem- och skolbesök.

Du behöver en remiss av läkare för att få en tid till Tikoteket.

På Tikoteket arbetar ergoterapeut och talterapeut

 

Du hittar oss på Vasa centralsjukhus, E-byggnaden, våning 3.

Kontaktuppgifter

Läge
E3
Öppethållningstider
Ajanvarauksella / Med tidsbokning
Sihteeri / Sekreterare
06 213 2412
Puheterapeutti / Talterapeut
044 325 3582
Toimintaterapeutti / Ergoterapeut
040 198 4905
09.10.2017 Kuntoutusohjaus