Vår poliklinik erbjuder undersökning och vård för 13-17-åriga ungdomar i samarbete med ungdomarnas familjer, i det skede då primärvårdens tjänster inte räcker till.

Ungdomar kan söka vård t.ex. för:

 • ångest
 • depression
 • trötthet
 • rädslor
 • sömnsvårigheter
 • röst-, hörsel- eller synhallucinationer
 • ätstörningar
 • skol- eller studiesvårigheter
 • svårigheter med människorelationer
 • isolering
 • självdestruktivitet
 • tvångshandlingar eller -tankar
 • annan krissituation

 

Så får du vård hos oss

För att påbörja vården behöver vi en läkarremiss från hälsovårdscentralen, studie- eller skolhälsovården eller från den privata sektorn.

Efter att vi har fått remissen kallar vi den unga och familjen till ett första besök på polikliniken. Vid första besöket kommer vi överens om en undersökningsperiod, som omfattar 3-5 individuella besök för den unga och vid behov 1-3 familjebesök.

I slutet av undersökningsperioden har vi en gemensam vårdpalaver för att komma överens om en möjlig fortsatt vård.

Besöken på polikliniken är avgiftsfria, vid oannullerade besök debiteras 39,60 € för personer som fyllt 15 år.

Vår personal

På ungdomspsykiatriska polikliniken arbetar läkare, psykologer, specialsjukskötare, en ergoterapeut, socialarbetare, avdelningsskötare och sekreterare.

 

Vården på polikliniken

Kontaktuppgifter

Läge
Kauppapuistikko 15A, 4 krs
Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00-15.30
Kansli
06 213 2289
Telefontid må-fr 9-10 och 13-14. Ons endast 13-14.
Postadress
Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa
Kontaktuppgift

Överläkare Jouko Alanko

06 213 2199

Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Taru Huita

044 333 2191

15.09.2017 Redaktion_Toimitus