Den viktigaste vårdformen är samtalsterapi, som förverkligas i form av kognitiv beteendeterapi, psykoterapi och familjeterapi, därtill erbjuder vi stödsamtal.

Andra terapiformer vid polikliniken är konst- och ergoterapi.
Medicinering används vid behov som tillägg till den övriga vården.
Vi gör psykologiska undersökningar om den ungas situation förutsätter det.

Den ungas terapibesök sker vanligen en gång per vecka och varar 45 minuter åt gången. Den individuella terapin pågår i allmänhet från ett halvt år till flera år.

Vid behov och enligt överenskommelse med den unga samarbetar vi med skolor, socialmyndigheter och övriga vårdinstanser.

Vården på polikliniken bygger på förtroende och frivillighet. Personalen har tystnadsplikt.

08.12.2015 VKSadmin