Sjukhusguiden

Remiss behövs för att komma till sjukhus

Du behöver en remiss av en hälsocentral-, företags- eller privatläkare för att komma till våra sjukhusmottagningar. Utgående från remissen bedömer vi hur snabbt du behöver vård och sänder sedan skriftlig information till dig med en mottagningstid eller en uppskattning av väntetiden. Väntetiden kan variera utgående från sjukdom och köläget till ifrågavarande specialitet.

Akuta sjukdomsfall

Akut och allvarligt insjuknade personer och kvinnor som kommer för att föda sköter vi utan remiss dygnet runt.

Välkommen till Vasa centralsjukhus!

Tilläggsinformation om verksamheten på akutpolikliniken

Tilläggsinformation om förlossningar