Ankomst och kartor

Byggarbetsplatsen för H-byggnaden påverkar parkeringen och gånglederna på sjukhusområdet

Vasa centralsjukhus nya H-byggnad tas i bruk år 2022. Tilldess så kommer det att finnas en stor byggplats på Vasa centralsjukhus område i Sandviken, vilket kommer att påverka besöken till sjukhuset. Vi ber er därför vänligen reservera tillräckligt med tid för ert sjukhusbesök och bekanta er med parkeringsalternativen och gånglederna i förväg.

Passagen från Sandviksgatan till huvudingången (T-byggnaden) kan användas såsom tidigare, men passagen från strandsidan till förgården är bruten. Det är absolut förbjudet att röra sig innanför byggstängslen.

Parkeringshuset är i bruk, men gångleden till sjukhuset löper undantagsvis invid inkörningsvägen. Under byggnationen måste man ta sig ut ur parkeringshuset från samma sida där man kör in i parkeringshuset. Hissen i parkeringshuset är i bruk.

För att ta sig från parkeringshuset och parkeringsplatserna vid stranden till huvudentrén måste man använda sig av den gångled som går mellan Y-byggnaden och byggarbetsplatsen fram till T-byggnadens bakdörr, därifrån man kan ta hissen till sjukhusets huvudentré. Gånglederna både i parkeringshuset och på väg till huvudentrén är utmärkta med skyltar.

Via den här länken kan du läsa aktuell information om H-husets byggnadsarbetets påverkan på hur man kan röra sig på sjukhusområdet.