Ankomst och kartor

Byggarbetsplatsen för H-byggnaden påverkar parkeringen och gånglederna på sjukhusområdet

Vasa centralsjukhus nya H-byggnad tas i bruk år 2022. Tilldess så kommer det att finnas en stor byggplats på Vasa centralsjukhus område i Sandviken, vilket kommer att påverka besöken till sjukhuset. Vi ber er därför vänligen reservera tillräckligt med tid för ert sjukhusbesök och bekanta er med parkeringsalternativen och gånglederna i förväg.

Passagen från Sandviksgatan till huvudingången (T-byggnaden) kan användas såsom tidigare, men passagen från strandsidan till förgården är bruten. Det är absolut förbjudet att röra sig innanför byggstängslen.

Parkeringshuset är i bruk, men gångleden till sjukhuset löper undantagsvis invid inkörningsvägen. Under byggnationen måste man ta sig ut ur parkeringshuset från samma sida där man kör in i parkeringshuset. Hissen i parkeringshuset är tillfälligt ur bruk på grund av renoveringsarbeten, och en ny hiss kommer sannolikt att finnas till förfogande i början av år 2019. Till dess kan man enbart använda sig av trappor.

För att ta sig från parkeringshuset och parkeringsplatserna vid stranden till huvudentrén måste man använda sig av den gångled som går mellan Y-byggnaden och byggarbetsplatsen fram till T-byggnadens bakdörr, därifrån man kan ta hissen till sjukhusets huvudentré. Gånglederna både i parkeringshuset och på väg till huvudentrén är utmärkta med skyltar.