Det är viktigt för patienten att anhöriga och närstående besöker honom eller henne.

Observera att vi numera har besöksbegränsningar på förlossningsavdelningen och intensivvårdsavdelningen samt i de fall då patienten befinner sig i kritiskt tillstånd. Om patienten är trött eller vill vila i lugn och ro, så ber vi dig respektera patientens önskemål och besöka henne eller honom när det passar för patienten. Om du är förkyld eller lider av någon annan smittsam sjukdom ska du undvika att komma till sjukhuset för att inte smitta patienter i dåligt skick. I osäkra fall kan du kontakta avdelningen för att fråga om besökstider och besök i allmänhet.

Blommor får inte tas till avdelningar där allergiska patienter vårdas. Det är också förbjudet att använda parfym på dessa avdelningar. Vi ber dig vänligen kontakta avdelningen i förväg om du vill ta med dig blommor.

Vårdavdelningarna har allmänna besökstider varje dag kl. 14.00–15.00 och 18.00-19.00. En del vårdavdelningar har avvikande besökstider och därför är det skäl att fråga avdelningen eller kontrollera besökstiderna på sjukhusets webbplats innan ditt besök. Numera får enbart babyns pappa och syskon eller mammans stödperson besöka BB-avdelningen varje dag kl. 10–21.

Frågor om patienter som vårdas på avdelning besvaras av personalen på ifrågavarande avdelning.

Information om patientens tillstånd ges enbart till nära anhöriga eller den person som patienten vill ska informeras om hälsotillståndet. Vi önskar att patientens närstående väljer ut en person som tar hand om förfrågningar som gäller patientens tillstånd.

04.12.2015 Charlotta Järf