Det är viktigt för patienten att anhöriga och närstående besöker honom eller henne.

Observera att vi numera har besöksbegränsningar på förlossningsavdelningen och intensivvårdsavdelningen samt i de fall då patienten befinner sig i kritiskt tillstånd. Om patienten är trött eller vill vila i lugn och ro, så ber vi dig respektera patientens önskemål och besöka henne eller honom när det passar för patienten. Om du är förkyld eller lider av någon annan smittsam sjukdom ska du undvika att komma till sjukhuset för att inte smitta patienter i dåligt skick. I osäkra fall kan du kontakta avdelningen för att fråga om besökstider och besök i allmänhet.

Blommor får inte tas till avdelningar där allergiska patienter vårdas. Det är också förbjudet att använda parfym på dessa avdelningar. Vi ber dig vänligen kontakta avdelningen i förväg om du vill ta med dig blommor.

 • Vårdavdelningarna har allmänna besökstider varje dag kl. 14.00–15.00 och 18.00-19.00.
 • Numera får enbart babyns pappa och syskon eller mammans stödperson besöka BB-avdelningen varje dag kl. 10–21.
 • Andra besökstider:
  • akutpsykiatrisk avdelningen 1 kl. 14.00-19.00
  • akutpsykiatrisk avdelningen 2 alla dagar kl. 14.00-19.00 eller enligt överenskommelse. Besök från andra avdelningar kl. 14.00-15.00
  • dialysavdelningen må-lö kl. 10.00-11.00 och 16.00-17.00 eller enligt överenskommelse
  • specialgeriatriska avdelningen kl. 14.00-19.00
  • intensivvårds- och övervakningsavdelningen kl. 15.00-19.00
  • krävande rehabiliteringsavdelningen kl. 14.00-16.00 och 18.00-19.00

Frågor om patienter som vårdas på avdelning besvaras av personalen på ifrågavarande avdelning.

Information om patientens tillstånd ges enbart till nära anhöriga eller den person som patienten vill ska informeras om hälsotillståndet. Vi önskar att patientens närstående väljer ut en person som tar hand om förfrågningar som gäller patientens tillstånd.

26.05.2021 redaktion_toimitus