Vasa centralsjukhus information finns i huvudaulan, i T-byggnadens första våning. På sjukhuset och sjukhusområdet finns det också flera informationsskyltar som hjälper dig att hitta den rätta byggnaden.

Servicerådgivaren och servicepunkten

På sjukhuset servicerådgivare som hjälper patienter att hitta rätt och uträtta ärenden på sjukhuset. Servicerådgivaren kan reserveras på förhand via telefonnummer 06 213 1315 eller 06 213 2433 eller så kan du be om hjälp via sjukhusets information. Även personal på servicehus och ålderdomshem kan kontakta servicerådgivaren på förhand för att komma överens om service för deras klienter.

Servicepunkten för patienter, närstående och sjukhusbesökare finns i Vasa centralsjukhus huvudbyggnad A1 korridoren. Servicepunkten har ingen tidsbeställning, utan det är bara att stiga in och ställa sina frågor. Vid servicepunkten finns sakkunniga inom hälso- och sjukvården och representanter för patientföreningar (se kalendern). Servicepunkten är öppen vardagar kl. 9-15.

Servicepunkten >>


Skyltningen

Skyltningssystemet på Vasa centralsjukhus har förnyats under åren, och det nya skyltningssystemet baserar sig på piktogram, som är ett visuellt språk. Med hjälp av piktogram kan man förmedla information mycket effektivare än med ord och dessutom blir skyltarna inte så utrymmeskrävande. Det nya systemet baserar sig på ett formspråk som så tydligt som möjligt beskriver vad man vill förmedla med skylten. Piktogrammen används exempelvis i den nya Y-byggnaden som följer det nya systemet.

Piktogram som används vid Vasa centralsjukhus:

    

Akuten               Anmälan

  Kanttiini

Info                       Café

WC naiset  WC miehet

WC (d)               WC (h)

WC inva  WC m/n

WC (inva)         WC (h/d)

  Vaatesäilytys

Hiss                   Garderob

Suihku  Pukutila

Dusch            Omklädningsrum

Leikkihuone  Kokoustila

Lekrum             Mötesrum

Näytteenotto  Röntgen

Provtagning    Röntgen

17.08.2017 Resursenheten