Vasa centralsjukhus information finns i huvudaulan, i T-byggnadens första våning. På sjukhuset och sjukhusområdet finns det också flera informationsskyltar som hjälper dig att hitta den rätta byggnaden.

Servicerådgivaren och Servicepunkten

På sjukhuset arbetar servicerådgivare som hjälper dig att röra dig och sköta dina ärenden på sjukhuset. Du kan boka servicerådgivare på förhand från telefonnummer 06 213 1315 eller fråga efter servicerådgivare via Informationen. Även personal från servicehus och åldringshem kan ta kontakt med servicerådgivare och boka tjänster på patientens vägnar.

Servicepunkten som är tillgänglig för alla anhöriga och alla sjukhusets besökare är belägen vid Vasa centralsjukhusets huvud byggnadens korridor A1. Servicen ges av sjuk- och hälsovårdens expert och patientföreningarnas stödperson. Vänligen se i Servicepunktens kalender när patientföreningarnas stödpersoner är anträffbara.

 

Servicepunkten >>


Skyltningen

Skyltningssystemet på Vasa centralsjukhus har förnyats under åren, och det nya skyltningssystemet baserar sig på piktogram, som är ett visuellt språk. Med hjälp av piktogram kan man förmedla information mycket effektivare än med ord och dessutom blir skyltarna inte så utrymmeskrävande. Det nya systemet baserar sig på ett formspråk som så tydligt som möjligt beskriver vad man vill förmedla med skylten. Piktogrammen används exempelvis i den nya Y-byggnaden som följer det nya systemet.

Piktogram som används vid Vasa centralsjukhus:

  

Akuten              Info

Näytteenotto   Röntgen

Provtagning    Röntgen

 

   

Anmälan           Hiss  

 

Kanttiini   Leikkihuone

  Café                 Lekrum

 

Kokoustila   Vaatesäilytys

Mötesrum         Garderob

WC naiset   WC miehet

WC (d)               WC (h)

WC inva   WC m/n

WC (inva)         WC (h/d)


Suihku   Pukutila

Dusch              Omklädningsrum

15.02.2019 Redaktion_Toimitus