Vasa centralsjukhus patienthotellverksamhet förändras från och med den 1 april 2021. Tidigare befanns sig patienthotellet i centralsjukhusets G-hus i Sandviken, men i och med ombyggnaden av huset så kommer patienthotellverksamheten att upphöra i G-huset. För att Vasa centralsjukhus även i fortsättningen ska kunna erbjuda patienter och anhöriga en möjlighet att övernatta i Vasa i samband med behandlingar har Vasa centralsjukhus ingått ett avtal med två lokala hotell, Hotel Vallonia och Scandic Waskia.

För vem?

Patienthotellverksamheten är avsedd för patienter som ska genomgå undersökningar eller vårdåtgärder som tar flera dagar i anspråk, men även för patienter som vill komma till Vasa redan en dag före sjukhusbesöket.

Patienterna övernattar på hotellet på eget ansvar och bör också se till att de tar sina hemmediciner under sin övernattning på hotellet. Patienten ska själv också sköta om skjutsen från hotellet till sjukhuset.

Avgifter

Ifall vården eller patientens tillstånd kräver att patienten övernattar på hotell så är patienthotellverksamheten avgiftsfri för patienten. I sådana fall betalas fakturan av patientens hemkommun. Om patienten utan läkarordination självmant övernattar på ett hotell som erbjuder patienthotellservice så står patienten själv för kostnaderna. Anhöriga som tar in på hotell står själva för de kostnader som inkvarteringen föranleder.

Logi och priser

Scandic Waskia

Adress: Kärleksstigen 3, Vasklot, Vasa

Avtalspriser

Inkvarteringen sker i regel i enkelrum. De rum som är avsedda för patienthotellverksamheten kan förses med en extra säng för en närstående eller en anhörig. Priset inkluderar hotellfrukost, nätuppkoppling och användning av bastu. Frukosten kan intas på rummet eller tas med. Hotellet har gratis parkeringsplatser i närheten av ingången (Waskia i Vasklot).
Patienter som övernattar på ett patienthotell på basis av den behandlande enhetens instruktioner kan om de vill hämta en restaurangsedel värd 15 euro från receptionen (1 sedel/övernattningsdygn). Patienten kan använda restaurangsedeln för att köpa restaurangtjänster eller för att köpa matprodukter som säljs i hotellets aula.

Hotel Vallonia

Adress: Centrumvägen; 3, Smedsby, Korsholm

Avtalspriser

Priset inkluderar frukost samt användning av bastu och gym. Även hotellets kvällsbuffé hör till priset. Hotellet är tillgänglighetsanpassat och har gratis parkering både utomhus och inomhus.

Rumsreservationer

Patienten kan om hotellens reservationssituation det tillåter välja på vilket hotell hen vill bo. Sjukhuspersonalen reserverar rum för poliklinik- och avdelningspatienter via sjukhusets vaktmästare.

Ifall en patient och/eller anhörig självmant vill övernatta på patienthotellet reserveras rummet också via Vasa centralsjukhus vaktmästare. Vaktmästarna är anträffbara på telefonnummer 06 213 1110. Också ändringar eller annulleringar av reservationer ska skötas via vaktmästarna. Vaktmästarna är också anträffbara i informationen som finns i sjukhusets huvudentré.

14.10.2021 redaktion_toimitus