Avdelningar i Vasa stads utrymmen på Dammbrunnsvägen finns på adressen: Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa

Öppna kartan över alla Vasa centralsjukhus vårdenheter (PDF)

13.02.2019 Redaktion_Toimitus