Busslinjer

En del av Vasa lokaltrafiks bussar stannar vid hållplatsen invid Vasa centralsjukhus. Lokalbussarna kör dessutom även till den psykiatriska enheten i Roparnäs. Sjukförsäkringen ersätter patientens resor som gjorts med allmänt fortskaffningsmedel.

Vasa lokaltrafik

Matkahuolto

Egen bil eller taxi

Resekostnader ersätts av FPA enligt det förmånligaste färdsättet, beaktande patientens hälsa. Det betyder i allmänhet buss eller tåg.

Har du använt egen bil och resan överskridit 100 kilometer bör du även bifoga en ersättningsansökan och ett reseintyg som du får av sjukvårdspersonalen.

FPA ersätter taxiresan bara om den är beställd via beställningscentrale, som har ingått avtal om direktersättning med FPA. Telefonsamtalet är avgiftsfritt.

De taxiresor som FPA ersätter ska inom landskapet Österbotten beställas på numret 0800 99 000, inom landskapet Mellersta Österbotten på numret 0800 93 152 (på svenska) och 0800 93150 (på finska) och inom landskapet Södra Österbotten på numret 0800 99090.

Uppvisa FPA-kortet i samband med betalningen, så betalar du enbart en självrisk på 25,00 € för enkelresa. I sjukhusets huvudentré finns en taxipunkt (försedd med en TAXI–skylt), där du avgiftsfritt kan beställa en FPA-taxi. 

Om man på grund av sitt hälsotillstånd måste använda taxi behöver man ett intyg över detta från hälso- och sjukvården (intyg för reseersättning, SV 67r).Om man använder FPA-taxi ska man spara reseintyget eftersom FPA kan begära att få se det i efterskott. Om intyget är långvarigt ska det lämnas in till FPA.

Mer information om resersättningar hittar du på Folkpensionsanstaltens egna sidor (www.fpa.fi)

FPA reseersättningar

Parkering

Framför sjukhuset finns det ett begränsat antal tidsbegränsade parkeringsplatser (2 - 3 timmar). På parkeringsplatsen och i parkeringshuset som ligger bakom sjukhuset finns det fler avgiftsfria parkeringsplatser som inte är tidsbegränsade (se kartan över sjukhusområdet). Infarten till dessa parkeringar och till Y-huset är belägen bredvid simhallen (Sanmarksgatan). På området i Roparnäs finns det parkeringsplatser på flera olika platser (se kartan över Roparnäsområdet).

22.01.2020 Redaktion_Toimitus