Busslinjer

En del av Vasa lokaltrafiks bussar stannar vid hållplatsen invid Vasa centralsjukhus. Lokalbussarna kör dessutom även till den psykiatriska enheten i Roparnäs. Sjukförsäkringen ersätter patientens resor som gjorts med allmänt fortskaffningsmedel.

Vasa lokaltrafik

Matkahuolto

Egen bil eller taxi

FPA betalar ersättning for resor som gjorts till hälso- och sjukvården om resan har gjorts på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning. I allmänhet ersatts resan enligt det förmånligaste färdsättet. Du kan få ersättning för taxiresan om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan använda dig av offentliga färdmedel eller om inga offentliga färdmedel finns att tillgå.

I Österbotten patient beställs taxin på numret:  

Vasa Ulataxi Ab: 0800 500 600

eller

Keskustaksi Oy: 0800 924 46  

Patient kan få ersättning för taxiresan endast om hen beställer resan via det här numret. Beställningssamtalet ar avgiftsfritt.

Läs mer om ändringar i FPA taxiresorna 1.1.2022 på FPA's websidor.

Läs mer om FPA taxiresor på FPA's websidor.

FPA reseersättningar

Parkering

Framför sjukhuset finns det ett begränsat antal tidsbegränsade parkeringsplatser (2 - 3 timmar). På parkeringsplatsen och i parkeringshuset som ligger bakom sjukhuset finns det fler avgiftsfria parkeringsplatser som inte är tidsbegränsade (se kartan över sjukhusområdet). Infarten till dessa parkeringar och till Y-huset är belägen bredvid simhallen (Sanmarksgatan). På området i Roparnäs finns det parkeringsplatser på flera olika platser (se kartan över Roparnäsområdet).

20.12.2021 redaktion_toimitus