Busslinjer

En del av Vasa lokaltrafiks bussar stannar vid hållplatsen invid Vasa centralsjukhus. Lokalbussarna kör dessutom även till den psykiatriska enheten i Roparnäs. Sjukförsäkringen ersätter patientens resor som gjorts med allmänt fortskaffningsmedel.

Vasa lokaltrafik (www.vaasanpaikallisliikenne.fi) >>

Matkahuolto (www.matkahuolto.fi) >>

Egen bil eller taxi

Resekostnader ersätts av FPA enligt det förmånligaste färdsättet, beaktande patientens hälsa. Till FPA-ansökan ska taxikvittot bifogas och ett intyg, som visar att det var nödvändigt att använda taxi. Har du använt egen bil och resan överskridit 100 kilometer bör du även bifoga en ersättningsansökan och ett reseintyg som du får av sjukvårdspersonalen.

Beställ taxi via nummer 0600 399 411. Uppvisa FPA-kortet i samband med betalningen, så betalar du enbart en självrisk på 25,00 €. I sjukhusets huvudentré finns en taxipunkt (försedd med en TAXI–skylt), där du avgiftsfritt kan beställa en FPA-taxi. 

Om man använder FPA-taxi ska man spara reseintyget eftersom FPA kan begära att få se det i efterskott. Om intyget är långvarigt ska det lämnas in till FPA.

Mer information om resersättningar hittar du på Folkpensionsanstaltens egna sidor (www.fpa.fi)

Parkering

Framför sjukhuset finns det ett begränsat antal tidsbegränsade parkeringsplatser (3 timmar). På parkeringsplatsen och i parkeringshuset som ligger bakom sjukhuset finns det fler parkeringsplatser som inte är tidsbegränsade (se kartan över sjukhusområdet). Infarten till dessa parkeringar och till Y-huset är belägen bredvid simhallen (Sanmarksgatan). På området i Roparnäs finns det parkeringsplatser på flera olika platser (se kartan över Roparnäsområdet).

15.12.2017 Allmän förvaltning