Auria Biobank är Finlands första biobank. Auria Biobank grundades år 2012 av Åbo Universitet, sjukvårdsdistrikten i Egentliga - Finland, Satakunta och Vasa. År 2014 fick Auria Biobank tillstånd för sin verksamhet av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira. Från och med 2020 flyttades tillsynet och övervakningen av biobankerna till Fimea

Auria Biobank

Biobanklagen trädde i kraft hösten 2013

Biobanklagen vägleder biobankens verksamhet, stärker det rättsliga skyddet för provgivaren samt förbättrar förutsättningarna för forskare att utnyttja provsamlingar.

Biobankprover används för att främja medicinsk forskning som syftar till att utveckla nya läkemedel och terapier. Efter att provgivaren gett sitt samtycke kan prover samlas in och förvaras av biobanken med provgivarens skriftliga medgivande för framtida biobankforskning.

Insamling av Auria Biobankprov

Tillsvidare tas det på Vasa sjukvårdsdistrikt endast blodprov av 18 år fyllda personer.

Biobankprover samlas in endast i samband med andra blodprover från hälso- och sjukvården. Du behöver inte gå extra till laboratoriet, för att ta ett blodprov för Auria Biobank.

Auria Biobank- remissen är i kraft tills blodprovet är taget. 

Efter att du har fyllt i formuläret för samtycket eller förbudet och levererat det till någon av poliklinikernas mottagningslucka på Vasa centralsjukhus, skickas det till Auria Biobankens kontaktperson på Vasa centralsjukhus. Om du valt att ge ett samtycke i att delta, görs en remiss för blodprovet, Auria Biobanksprov.

Provtagningsplatsen kommer att väljas enligt personens boendekommun. Inom Vasa centralsjukhus område sköts provtagningen av FIMlab.

Följande uppgifter skall finnas på samtycke- eller förbudsblanketten

Ifall följande uppgifter saknas eller är ofullståndigt ifyllda på blanketten kommer forskningsskötaren att returnera blanketten för komplettering. Följande uppgifter skall finnas på blanketten för att din önskan om samtycke eller förbud skall kunna registreras i Auria Biobankens samtyckesregister:

Fullständiga personbeteckning. Det behövs alla 11 tecken (DDMMÅÅ-XXXX, eller DDMMÅÅAXXXX)

Underskrift. Trots att du fyller i ditt namn på första raden skall du alltid signera på raden var det står underskrift.

Datum. Datumet skrivs på samma rad där underskriften skall skrivas.

 

Biobankprovet

Laboratoriet tar biobankprovet i ett 10 ml bloprovsrör.

Auria Biobanksprover tas inom Vasa sjukvårdsdistriktets laboratorier endast måndag till torsdag mellan kl. 8 -10.

Inom Vasa sjukvårdsdistrikts område tas blodprover på följande ställen: 

Inom VCS- område finns det 9 olika provtagningsställen

 

Närpes laboratorium

 

Korsholms laboratorium

 

Oravais och Vörå

Observera!

Auria Biobanksprover tas inom Vasa sjukvårdsdistriktets laboratorier endast måndag till torsdag mellan kl. 8 -10.

Prover kan inte tas dagen före afton eller söckenhelg.

 

Hur skall jag gå tillväga  för att ge mitt samtycke eller förbud?

Ifall du fått ett kallelsebrev till någon av Vasa centralsjukhus polikliniker, finns det med i samma brev ett  informationsbrev från Auria Biobank samt ett samtycke- och förbudsdokument.

Den ifyllda samtycket- eller förbuds-dokumentet kan du ta med dig, när du kommer till Vasa centralsjukhus poliklinik och lämnar det till personalen vid poliklinikens anmälningslucka.

Efter att din information och önskan registrerats i biobankregistret, skickas en kopia av samtycket eller förbudet till dig. Denna kopian får du behålla. Ifall din blankett saknar information som behövs skickar vi den tillbaka för komplettering med en returkuvert. 

Link till Auria Biobankens web-sida för att ge Samtycket elektroniskt

 

Link till Auria Biobankens web-sida för att ge ett Förbud elektroniskt

 

Du kan ge ditt samtycke eller förbud när du vill

Du behöver inte vänta på att få ett kallelsebrev till Vasa centralsjukhus, för att kunna ge ett samtycke eller förbud.

Du kan också besöka Auria Biopanks webbplats, för att ge ditt samtycket eller förbud elektroniskt. Du behöver identifiera dig elektroniskt med personliga bankkoder, mobilcertifikat, eller certifikatkor

 

Du kan ta en utskrift från Auria Biobankens www-sida:

Link för utskrift av Auria biobank Samtyckeblankett i pdf-format

Link för utskrift av Auria biobank Förbudsblankett i pdf-format

Du kan också ta kontakt med Auria Biobanks forskningsskötare på Vasa centralsjukhus och be hen att sända blanketterna hem till dig.

Du får kontakt med henne på telefon, 040 649 3113 eller per e-post auria.forskningsskotare@vshp.fi

 

Beslutet som getts är inte bindande

Det är möjligt att återkalla ditt beslut. Du måste göra det skriftligt, och ifylla en Auria biobank blankett för ditt nya beslut.

Ifall du vill ändra ditt tidigare förbud, betyder det att i fortsättningen din data eller blodprov utlämnas inte till forskning.

 

För mera information kan du läsa på biobankens www-sidor:

Link till svenska Auria Biobanks internetsidor

15.03.2021 Redaktion_Toimitus