Vi på Vasa centralsjukhus vill kontinuerligt utveckla vår verksamhet och erbjuda våra kunder en så bra vård som möjligt. För att kunna utveckla vår verksamhet och bli allt bättre på det vi gör vill vi nu veta vad du tycker.

Du kan ge respons antingen anonymt eller med ditt eget namn. Vi följer kontinuerligt med den inkomna responsen och tar den i beaktande vid utvecklandet av vår verksamhet. Kom ihåg att uppge dina kontaktuppgifter om du vill ha ett personligt svar på din respons.

Om något är oklart i din vård är det bra att ta upp det med läkaren eller vårdpersonalen på vårdenheten. Dessutom kan du också ge respons på många olika sätt:

  • Ge respons

  • Anmälan om farlig situation

    • Om du upplever att det skett ett misstag eller en farlig situation i din eller din närståendes vård kan du göra en anmälan antingen med en webblankett eller genom att fylla i en blankett som du får på sjukhuset, och sedan skicka den tillbaka till sjukhuset avgiftsfritt (portot är betalt). Du kan göra din anmälan antingen anonymt eller med ditt eget namn. Om du ger dina kontaktuppgifter skickar vi också information till dig om hur behandlingen av ärendet framskrider. Anmälningen skickas till patientsäkerhetskoordinatorerna och kvalitetsdirektören, varefter den behandlas med behöriga personer.
  • Anmälningar som baserar sig på lagen om patientens ställning och rättigheter samt patientskadelagen

    • Om du behöver hjälp med att sammanställa en anmärkning, ett klagomål eller en patientskadeanmälning kan du kontakta patientombudsmannen. På Vasa centralsjukhus har vi två patientombudsmän som råder och handleder patienter och anhöriga i frågor som anknyter till patientens ställning och rättigheter.


Tack för din åsikt!

Integritetspolicy

07.05.2021 laatu