Vi på Vasa centralsjukhus vill kontinuerligt utveckla vår verksamhet och erbjuda våra kunder en så bra vård som möjligt. För att kunna utveckla vår verksamhet och bli allt bättre på det vi gör vill vi nu veta vad du tycker.

Du kan ge respons antingen anonymt eller med ditt eget namn. Vi följer kontinuerligt med den inkomna responsen och tar den i beaktande vid utvecklandet av vår verksamhet. 

Om något är oklart i din vård är det bra att ta upp det med läkaren eller vårdpersonalen på vårdenheten. Dessutom kan du också ge respons på många olika sätt:

 

03.01.2022 laatu