Till poliklinikmottagningar kan du anmäla dig direkt på ifrågavarande poliklinik den tid som anges i kallelsebrevet. Om du har tid till en laboratorie-, röntgen- eller isotopundersökning ska du anmäla dig på enheten där undersökningen utförs. Om du i kallelsebrevet fått anvisningar om förberedelser inför undersökningen ska du läsa igenom dem noggrant och följa anvisningnarna, så undersökningen kan utföras planenligt.

Du anmäler dig till en vårdavdelning på ifrågavarande avdelning. Om du ska anmäla dig på något annat ställe nämns det i kallelsebrevet.

Förfrågningar om remisser och mottagningstider - ta kontakt till polikliniken eller avdelningen

Om du har frågor om remisser och mottagningstider kan du direkt kontakta ifrågavarande poliklinik eller avdelning. Telefontider till läkare ges i samband med ditt besök eller din vårdperiod. Om du har frågor om läkarintyg kan du kontakta avdelningssekreterarna.

På sidan enheter hittar du direkta nummer till poliklinikerna och avdelningarna. Om du inte hittar numret du söker eller om du är osäker kan du ringa växeln 06 213 111.

Annullering eller ändring av tid

Om du inte kan komma till sjukhuset den dag som vi reserverat för dig eller om du inte längre av någon orsak behöver vård, ber vi dig vänligen meddela den poliklinik eller avdelning som sänt kallelsen till dig så fort som möjligt. På så sätt kan vi ge den lediga tiden till någon annan. För outnyttjat eller icke annullerat besök är vi tvungna att uppbära en lagstadgad avgift.

09.06.2020 Redaktion_Toimitus