Det är viktigt att du kommer ihåg att ta med:

  • kallelsebrevet eller poliklinikkortet
  • rådgivningskortet (barn under skolåldern)
  • moderskapskortet (gravida)
  • FPA-kortet
  • en aktuell förteckning över de mediciner som du använder, exempelvis ett utskrivet läkemedelskort (www.laakekortti.fi) eller recept. Kom också ihåg att anteckna läkemedelsstyrka och dosering på läkemedelskortet.
  • egna personliga tillbehör och eventuella hjälpmedel om du ska vara på en avdelning.

Om du vill kan du också ta med:

  • mobiltelefon
  • en egen bärbar dator
  • en favoritleksak för barnpatienter.

Lämna hemma:

  • stora penningsummor, värdeföremål och smycken. Sjukhuset svarar inte för personlig egendom eller försvunna saker.

Även tobaksvaror kan du lämna hemma. På Vasa centralsjukhus vill vi främja hälsan och goda levnadssätt, och därför är sjukhuset rökfritt. Rökning ökar riskerna vid operationer och hämmar tillfrisknandet. Därför är det särskilt angeläget för operationspatienter att överväga att sluta röka innan en operation. Sjukhusets kantin säljer inte heller några tobaksvaror. Om du inte kan låta bli att röka under din sjukhusvistelse så kan det vara bra att veta att rökning tillåts enbart på särskilt begränsade områden utanför sjukhusbyggnaden.

Stumppi.fi (på finska) och ASHFinland information om tobaksrökning och råd om hur du kan sluta röka (på finska)

21.05.2021 Redaktion_Toimitus