Vasa centralsjukhus har tagit i bruk en ny mätare eVäntetid gällande kö-situationer.

Vi har tagit i bruk en ny mätare "eVäntetid" gällande kösituationer. Via mätaren kan medborgarna följa med väntetiderna i de olika köerna i realtid:

Till eVäntetid-service

Handläggningstid av remisser

Mätaren visar hur många procent av remisserna som har behandlats inom 0-3 dagar.

Väntetid till första besök

Mätaren visar senaste dygnets medianväntetid, för hur många dygn patienter måste vänta på en vårdbedöming d.v.s ett första besök eller första kontakt till respektive specialitet. Vår målsättning är att medianväntetiden är 30 dygn eller lägre. Mätaren är grön om medianen är 30 dygn eller lägre. Patienter ska enligt lagen få en vårdbedömning inom 90 dygn.

Väntetid till vård

Mätaren visar senaste dygnets medianväntetid över hur många dygn patienter måste vänta på vård efter att en vårdbedömning gjorts. Väntetiden räknas från den dag när patienten placerats i kö för vård.Vår målsättning är att medianväntetiden är 50 dygn eller lägre. Mätaren är grön om medianen är 50 dygn eller lägre. Patienter ska enligt lagen få vård inom 180 dygn.

Väntetid till operation

Mätaren visar senaste dygnets medianväntetid till de vanligaste operationerna enligt THL. Väntetiden räknas från den dag när patienten placerats operationskö. Vår målsättning är att medianväntetiden är 50 dygn eller lägre (enligt lagen 180 dygn). Mätaren är grön om medianen är 50 dygn eller lägre.

Väntetiderna kan variera från patient till patient beroende på patientens hälsotillstånd och patientens egna önskemål.

Medianväntetid är det mittersta talet av alla patienters väntetider, då dessa placeras i storleksordning.

Informationen uppdateras med ett dygns fördröjning.

01.07.2020 Redaktion_Toimitus