Mobiltelefoner får numera användas på de flesta platser på sjukhuset. I och med att vårdapparaterna har utvecklats är de inte längre känsliga för den störning som förorsakas av mobiltelefoner.

Detta till trots ber vi dig hålla din mobiltelefon avstängd under undersökningar och på mottagningar. Dessutom är det artigt att ta andra patienter i beaktande när du använder mobiltelefonen på avdelningar.

Av säkerhetsskäl är användningen av mobiltelefoner fortsättningsvis förbjudet på följande avdelningar:

  • CCU eller hjärtövervakningsavdelningen 
  • intensivvårdsavdelningen
  • intensivvårdsavdelningen för nyfödda
  • dialysavdelningen
  • operations- och anestesiavdelningen
  • uppvakningen.

Nu kan du koppla upp dig på internet med din egen dator via Vasa centralsjukhus trådlösa nät. Den förbindelse som är avsedd för patienter och besökare heter VCSGUEST. Förbindelsen hittas via inställningarna för de trådlösa nätverksinställningarna på den egna datorn.

Det trådlösa nätet fungerar i huvudsak på vårdavdelningar, i sjukhusets huvudaula och i kantinen. Personalen kan också hjälpa dig att utreda om du kan använda internet på din avdelning. VCSGUEST fungerar även via mobiltelefoner, men är naturligtvis beroende av telefonens inställningar och egenskaper.

Kom ihåg att kontrollera inställningarna för brandmuren och virusprogrammet på din dator. Vasa centralsjukhus ansvarar inte för att inställningarna är korrekta och därför sker användningen av det trådlösa nätet på egen risk.

14.09.2020 redaktion_toimitus