Om du vill fotografera eller filma på sjukhuset bör du alltid komma överens med personalen på förhand om hur det ska gå till. Detta gäller även allmänna platser på sjukhuset, som till exempel huvudaulan och samjourens väntrum. Då du fotograferar måste du alltid komma ihåg att inte kränka andras integritet.

Idag är det vanligt att använda mobila apparater för att fotografera och videofilma, och sedan dela bilderna och filmklippen på nätet. På sjukhuset är det viktigt att du kommer ihåg att det kan vara förbjudet att fotografera någon annan utan dennes medgivande.*

Varje besökare, patient och anställd har rätt till sin personliga integritet. Därför har vi ett generellt fotograferingsförbud gällande platser på sjukhuset, som inte är tillgängliga för allmänheten. Eftersom vi måste kunna garantera integriteten för personer som vistas på sjukhuset måste vi också övervaka att förbudet följs. Som påminnelse har vi satt upp ett fotoförbudsmärke vid alla ingångar.

Var och en har dock rätt att fotografera sig själv och andra på allmänna platser. Å andra sidan har personer som vistas i sjukhusets allmänna utrymmen trots allt rätt till sin personliga integritet. När de här två grundrättigheterna ställs mot varandra på sjukhuset är rätten till den personliga integriteten oftast starkare.

Kom därför ihåg att alltid respektera och ta hänsyn till andra då du fotograferar på sjukhuset!

*Olovlig observation enligt strafflagens 24 kapitel 6 § 1 moment 2 punkt.

14.09.2020 redaktion_toimitus