EU-/EES-länder och Schweiz

Personer från EU/ESS-länder och Schweiz ska visa pass och europeiskt sjukvårdskort (eller ”Provisoriskt intyg om innehav av europeiskt sjukvårdskort”). Det europeiska sjukvårdskortet berättigar kortinnehavaren till medicinskt nödvändig vård och debiteras en klientavgift.

För personer från de nordiska länderna räcker det med att visa pass eller annan bildförsedd identitetshandling och för personer från Storbritannien räcker det med att visa pass.

Personer från EU-/EES-länder och Schweiz som söker sig till icke-brådskande vård ska visa en E112/S2-blankett för att debiteras en klientavgift, i annat fall debiteras de verkliga vårdkostnaderna.

Australien

Personer från Australien ska visa pass för att få medicinskt nödvändig vård och debiteras en klientavgift.

Kanada

Personer från Québec i Kanada ska visa pass och Fpa:s dokument ”Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland” för att få vård och debiteras en klientavgift.

De verkliga vårdkostnaderna debiteras om personer från de tre ovanstående persongrupperna inte kan visa sin rätt till vård.

Övriga länder

Personer från övriga länder debiteras de verkliga vårdkostnaderna.

Utländska medborgare, som har en hemkommun i Finland eller har Fpa:s dokument ” Intyg över rätt till förmåner i Finland”, debiteras en klientavgift.

14.09.2020 redaktion_toimitus