Patienter på vårdavdelningar får sin mat serverad på avdelningen och kan framföra önskemål om maten. Poliklinikpatienter och anhöriga kan däremot äta lunch i sjukhusets matsal (M-byggnaden) på egen bekostnad. Matsalen är öppen vardagar klockan 10.30–13.30. Matbiljetter kan köpas i cafét.

På veckoslut och helgdagar kan mat för anhöriga beställas till avdelningar från näringscentralen (telefon, växeln 06 213 1111).

Caféer

Vasa centralsjukhus café finns i huvudaulan. Caféets öppethållningstider:

Vardagar klockan 7.30–17.00.
Lördag och söndag klockan 12.00–16.00.

På den psykiatriska enheten i Roparnäs är caféet öppet:
Måndag-fredag klockan 12.00–15.00.
På veckoslut är caféet stängt.

Bottenhavets sjukhus café har öppet:
Måndag–torsdag klockan 8-00–15.00.
Fredag klockan 8.00–14.00.
På helgdagar kan caféerna ha avvikande öppethållningstider.

Frisörsalong

På Vasa centralsjukhus finns det en frisörsalong i K-husets tredje våning.
Frisörskan kan även beställas till avdelningen.
Öppet: måndag-fredag klockan 9.30–16.30, telefon 06 213 1030.

På enheten i Roparnäs finns det en frisörsalong i D-husets första våning (Allaktivitetshuset)
Öppet: måndag, onsdag och fredag klockan 10.00–17.00.
Telefon 06 213 1015.

10.09.2021 Redaktion_Toimitus