Patienter på vårdavdelningar får sin mat serverad på avdelningen och kan framföra önskemål om maten. Poliklinikpatienter och anhöriga kan däremot äta lunch i sjukhusets matsal (M-byggnaden) på egen bekostnad. Matsalen är öppen vardagar klockan 10.30–13.30. Matbiljetter kan köpas i cafét.

På veckoslut och helgdagar kan mat beställas till avdelningar eller patienthem Vilma. Mat för patienter och anhöriga som bor på patienthemmet beställs från näringscentralen (telefon, växeln 06 213 1111).

Caféer

Vasa centralsjukhus café finns i huvudaulan. Caféets förändrade öppethållningstider på grund av rådande pandemi från och med 20.4.2020:

Vardagar klockan 7.30–18.00.
Lördag klockan 12.00–17.00.
Söndag klockan 12.00–16.00.

På den psykiatriska enheten i Roparnäs är caféet öppet:
Måndag-fredag klockan 12.00–15.00.
På veckoslut är caféet stängt.

Bottenhavets sjukhus café har öppet:
Måndag–torsdag klockan 8-00–15.00.
Fredag klockan 8.00–14.00.
På helgdagar kan caféerna ha avvikande öppethållningstider.

Frisörsalong

På Vasa centralsjukhus finns det en frisörsalong i K-husets tredje våning.
Frisörskan kan även beställas till avdelningen.
Öppet: måndag-fredag klockan 9.30–16.30, telefon 06 213 1030.

På enheten i Roparnäs finns det en frisörsalong i D-husets första våning (Allaktivitetshuset)
Öppet: måndag, onsdag och fredag klockan 10.00–17.00.
Telefon 06 213 1015.

14.09.2020 redaktion_toimitus