Patienter på vårdavdelningar får sin mat serverad på avdelningen och kan framföra önskemål om maten. Poliklinikpatienter och anhöriga kan däremot äta lunch i sjukhusets matsal (M-byggnaden) på egen bekostnad. Matsalen är öppen vardagar kl. 10.30–13.30. Matbiljetter kan köpas i cafét.

På veckoslut och helgdagar kan mat beställas till avdelningar eller patienthem Vilma. Mat för patienter och anhöriga som bor på patienthemmet beställs från näringscentralen (tfn 06 213 1111, växeln).

Caféer

Vasa centralsjukhus café finns i huvudaulan. Caféet är öppet:
måndag–fredag kl. 7.30–19.00
lördag kl. 12.00–19.00
söndag kl. 12.00–16.00

Obs! Öppethållningstider under julen och ny år:

Lö 23.12.17            Kl. 12-16

Sö 24–må 25.12.17  Stängt

Ti 26.12.17         Kl. 12–16

Fre 29.12.17       Kl. 7.30–12 (inventering)         

Lö 30.12.17        Kl. 12–16   

Må 1.1.18           Stängt

Fre 5.1.18           Kl. 7.30–17

Lö 6.1.18            Stängt


På den psykiatriska enheten i Roparnäs är caféet öppet:
måndag–fredag kl. 12.00–15.30
På veckoslut är caféet stängt

Bottenhavets sjukhus café har öppet:
måndag–torsdag kl. 8–15
fredag kl. 8–14
På helgdagar kan caféerna ha avvikande öppethållningstider.


Frisörsalong

På Vasa centralsjukhus finns det en frisörsalong i K-husets tredje våning.
Frisörskan kan även beställas till avdelningen.
Öppet: måndag–fredag kl. 09.30–16.30, tfn 06 213 1030.

På enheten i Roparnäs finns det en frisörsalong i D-husets första våning (Allaktivitetshuset)
Öppet: måndag, onsdag och fredag kl. 10.00-17.00
tfn 06 213 1015

18.12.2017 Redaktion_Toimitus