Det är synnerligen viktigt att du genomgår endast de undersökningar som har planerats för just dig. Därför kontrollerar personalen alltid ditt namn och personbeteckning innan undersökningar och åtgärder. Detta görs för att det kan finnas personer med samma namn eller namn som påminner om ditt, och som också ska undersökas. Ifall personalen inte frågar efter dina personuppgifter bör du själv föra fram att du vill bekräfta din identitet innan undersökningen.

Fråga vad åtgärderna betyder för din vård. Försäkra dig om att du har förstått anvisningarna rätt. Om du inte har fått några anvisningar fråga hur du ska förbereda dig inför en eventuell undersökning. Tolkningen av undersökningsresultaten och svaren på konsultationer kan dröja till efter din sjukhusperiod. Fråga hur du blir informerad om undersökningsresultaten och vart du ska ta kontakt om du inte har fått något svar inom utsatt tid.

14.09.2020 redaktion_toimitus