Fråga personalen om din fortsatta vård innan du åker hem från

sjukhuset och följ de givna anvisningarna. Fråga hur din vård i

fortsättningen ska skötas. Vid behov kan du be att få anvisningarna

i skriftlig form.

Fråga vart du kan ta kontakt om du undrar över något om din

fortsatta vård. Vad bör du själv göra? Försäkra dig om att du informeras

om dina undersökningsresultat.

23.11.2015 potilasturvallisuus