• Fråga personalen om din fortsatta vård innan du åker hem från sjukhuset och följ de givna anvisningarna.
  • Fråga hur din vård i fortsättningen ska skötas. Vid behov kan du be att få anvisningarna i skriftlig form.
  • Fråga vart du kan ta kontakt om du undrar över något om din fortsatta vård. Vad bör du själv göra?
  • Försäkra dig om att du informeras om dina undersökningsresultat.
14.09.2020 redaktion_toimitus