Sjukhusinfektioner är vanligt förekommande och förorsakar en stor del av de besvär som patienter drabbas av under sjukhusvistelsen. En del infektioner är mycket allvarliga och svåra att tygla med vård. Merparten av infektionerna sprider sig via händerna som kontaktsmitta. Därför är det viktigt att såväl anställda, patienter som besökare upprätthåller en god handhygien.

Tvätta alltid händerna omsorgsfullt efter toalettbesök och då du har berört en annan person samt före måltider. Använd dessutom handdesinfektionsmedel enligt anvisningar.

Berätta om du behöver hjälp med din personliga hygien. Om du lägger märke till att anställda, besökare eller andra patienter inte tvättar sina händer eller använder handdesinfektionsmedel kan du säga till.

14.09.2020 redaktion_toimitus