Då du vårdas och behandlas på sjukhus är det viktigt att vårdpersonalen har korrekta och tillräckliga uppgifter om dig.

• Kontrollera om du får äta eller dricka innan sjukhusbesöket.

• Berätta om eventuella andra sjukdomar eller allergier.

• Berätta om eventuell graviditet eller om du ammar.

• Diskutera redan i förväg med den läkare och skötare som deltar i din vård om en operation eller något annat ingrepp planeras.

• Berätta innan operationen för den opererande läkaren, narkosläkaren och sjukskötaren om du tidigare fått biverkningar av narkos eller mediciner, alternativt lider av allergier.

• Om du har önskemål angående din vård berätta om dem för vårdpersonalen och dina närstående.

• Säg till om du har smärtor. Personalen bör känna till dina symtom. Symtom, såsom t.ex. smärta i någon annan del än operationsområdet eller utanför området för dina ursprungliga besvär, kan ge personalen viktig information.

14.09.2020 redaktion_toimitus