En patient kan inte alltid delta i sin egen vård och behandling. Då patienten till exempel är ett barn eller en äldre person med demens spelar samarbetet mellan vårdpersonalen och de närstående en ytterst viktig roll. Försäkra dig om att din närstående vill att du ska få information om hans eller hennes tillstånd. Vårdpersonalen måste vanligen få ett samtycke av patienten innan de kan upplysa dig om hans eller hennes hälsotillstånd.

Vårdnadshavare till barn har i allmänhet rätt att bli upplysta om barnets hälsotillstånd. Om barnet är tillräckligt moget att fatta beslut om den egna vården får vårdpersonalen inte utan samtycke överlåta uppgifter om barnets hälsotillstånd, inte ens till barnets vårdnadshavare.

Vid behov kan du begära att få diskutera vården och behandlingen av din närstående med den behandlande läkaren. Om din närstående inte själv kan delta i vården bör du se till att läkare och skötare vet vem av de anhöriga som fungerar som kontaktperson (och att vårdpersonalen har hans eller hennes kontaktuppgifter).

Om din närstående inte själv kan delta i vården bör du se till att läkare och skötare vet vilka läkemedel din närstående använt regelbundet innan hon sökte vård.

Berätta även om receptfria mediciner, vitamintillskott och naturprodukter som din närstående använder.

Berätta för läkaren eller skötaren om allergier och eventuella andra sjukdomar som din närstående lider av.

Om handlings- eller talförmågan hos din närstående är hämmad till exempel på grund av demens bör du uppge för personalen hur man bäst diskuterar och agerar med honom eller henne.

Då din närstående blir utskriven från sjukhuset bör du ta reda på den fortsatta medicineringen samt hur vården i fortsättningen ska ordnas och vem du kan kontakta vid eventuella problem.

Om din närstående använder flera läkemedel samtidigt bör du be läkaren att regelbundet (minst en gång per år) kontrollera att medicineringen är lämplig och nödvändig.

Använd gärna en dosett för att dosera din närståendes läkemedel. När läkemedlen fördelas i doser blir det lättare att komma ihåg att ta dem i rätt tid.

Om du är sjuk bör du inte besöka sjukhuset på grund av smittorisken.

14.09.2020 redaktion_toimitus