Din läkemedelsbehandling består av alla de läkemedel som du använder, oavsett om de har ordinerats av en läkare eller om de har köpts på apotek utan recept, såsom mediciner, vitamintillskott och naturprodukter.

Mediciner ska alltid användas enligt givna instruktioner. Uppge om du använder dig av så kallad alternativ medicin, kosttillskott eller så kallade naturliga hälsoprodukter och om du följer någon specialdiet.

Berätta också om eventuella födoämnes- och läkemedelsallergier.

 • Be en läkare, farmaceut eller sjukskötare berätta för vilket ändamål du ordinerats ifrågavarande läkemedel. Fråga också om vissa födoämnen eller drycker kan påverka effekten av läkemedelsbehandlingen.
 • Läs alltid de instruktioner som följer med läkemedlen. Läkemedelsförpackningen innehåller alltid en bipacksedel där det beskrivs hur läkemedlet ska intas, information om doseringen och eventuella biverkningar. Om det är något som är oklart, fråga apotekspersonalen, läkaren eller skötaren.
 • Bekanta dig med dina mediciner och gör upp en lista över dem, t.ex. med hjälp av den service som erbjuds av Lääkekortti.fi. Bär din läkemedelslista med dig.

Skriv ut läkemedelskortbotten. (Ej-webbtillgänglig. Pdf-file går inte att använda med skärmläsare.)

 • Berätta för din behandlande läkare om dina recept och egenvårdsläkemedel, vitaminer och naturprodukter samt eventuell läkemedelsöverkänslighet. Du kan be om att få en sammanfattning av din medicinering på apoteket.
 • Använd inte läkemedel som ordinerats någon annan och ge inte dina egna läkemedel till någon annan.
 • Då du vårdas och behandlas på sjukhus bör du se till att du även får de mediciner som du använder hemma. Om du inte får dem, fråga varför.
 • Efter sjukhusvården bör du försäkra dig om att du, och den läkare som ansvarar för din fortsatta vård, är insatta i din läkemedelsbehandling. Ni bör också känna till om någon medicinering har avslutats eller om läkemedelsbehandlingen har ändrats.
 • Om du använder flera läkemedel samtidigt bör du be din läkare regelbundet kontrollera att din medicinering är lämplig och nödvändig.
 • Lägg dina läkemedel i en dosett. När läkemedlen fördelas i doser blir det lättare att komma ihåg att ta dem i rätt tid.
 • Returnera oanvända och föråldrade läkemedel till apoteket.
 • Ta reda på i förväg vart du kan ta kontakt om din läkemedelsbehandling förorsakar problem.
14.09.2020 redaktion_toimitus