För att kunna ställa en korrekt diagnos och planera din vård behöver läkaren få all information om dina symtom och hur din sjukdom har framskridit. Det är viktigt att du delar med dig av dina personliga erfarenheter om hur din sjukdom har uppkommit, orsakerna till sjukdomen och hur den har framskridit, även om du anser att informationen inte är så viktig.

Ibland kan det kännas tungt att besvara alla läkarens eller skötarens frågor om tidigare sjukdomar, behandlingar och följder av behandlingar, familj och arbete, kost och fritidsintressen. Alla dessa faktorer kan dock påverka planeringen av din vård. Diskutera också med din läkare och skötare om saker som bara du känner till, det kan vara viktigt.

14.09.2020 redaktion_toimitus