Personalen på sjukhuset ansvarar för att du som patient får en adekvat och säker vård. De yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården gör sitt bästa för att undersökningar och behandlingar ska förlöpa smidigt och korrekt. Sjukhuset är en stor organisation med många anställda, verksamhetsformer och patienter. Det kan ibland innebära att viktig information inte förmedlas eller når alla berörda parter. Som patient kan du påverka att informationen som berör dig når alla som behöver den.

Det är viktigt att du förstår varför och hur du vårdas och undersöks, och vad som kommer fram i undersökningarna. Som patient kan du stöda de sakkunniga genom att själv vara så insatt i din sjukdom som möjligt. Om det är något som du inte vet eller förstår - fråga. Så kan vi undvika eventuella missförstånd som kan uppstå vid diskussioner.

Personalen svarar gärna på dina frågor.

Som patient kan du påverka vården

  1. Uppge för vilken åkomma du söker vård.
  2. Fråga vad vi försöker utreda då vi undersöker dig.
  3. Försäkra dig om att vi kollar din identitet innan vi behandlar dig.
  4. Säg till om du har smärtor.
  5. Försäkra dig om att du får reda på resultatet av dina undersökningar.
  6. Säg till om du är orolig eller misstänksam gällande något.
  7. Om du upplever att det skett ett vårdmisstag, meddela omedelbart personalen.
  8. Fråga hur din vård planeras fortsätta.

Under sjukhusvistelsen:

  • Låt patientarmbandet sitta kvar under hela sjukhusvistelsen.
  • Använd alltid tofflor när du rör på dig. De förhindrar fallolyckor.
14.09.2020 redaktion_toimitus