Innan du åker hem går läkaren och/eller skötaren genom anvisningarna för den fortsatta vården med dig och berättar vem du kan kontakta i brådskande fall. Se till att fråga om någonting känns oklart. Dessutom ska du berätta för personalen om du känner dig osäker på hur du ska klara dig där hemma.

Om du behöver intyg eller andra handlingar som anknyter till din vård bör du meddela det i tid till den behandlande läkaren. Det också viktigt att du vid behov i förväg kommer överens om fortskaffningsmedel och en eventuell följeslagare.

Vi tar gärna emot kommentarer om din vård för det hjälper oss att utveckla vår verksamhet.

Vi önskar dig en god fortsättning efter sjukhusvården.

Patientens kontrollista inför utskrivning

14.09.2020 redaktion_toimitus