Bästa patient,

Denna checklistas syfte är att fungera som minneslista och ett stöd för dig innan du åker hem. På listan framkommer de viktigaste punkterna som genomgås innan utskrivning, detta för att du tryggt skall kunna åka hem från vår avdelning.

 Dags att åka hem

 • Hur åker du hem? (med egen bil? taxi? behövs följeslagare?)
 • Behöver jag ett reseintyg?
 • Hur länge måste jag vara sjukledig?
 • Vem kan jag kontakta om jag behöver mer sjukledigt?
 • Anhöriga, kom ihåg att meddela om hemfärden

Medicineringen

 • Vilka värkmediciner kan jag använda vid behov?
 • Hur mycket värkmedicin kan jag ta?
 • Hur fortsätter den eventuella medicineringen, hur länge, med vilken dos.
 • Var kan receptet förnyas?
 • Behöver jag ett B-intyg för mina mediciner?

Fortsatt vård

 •  När och hur fortsätter min vård?
 • Var kan jag få upplysningar om jag har frågor om min fortsatta vård?
 • Får jag slututlåtandet om min vård?
 • Hur får jag veta om mina undersökningsresultat?
 • Hur snabbt är resultaten klara?
 • I vilka fall måste jag söka vård på nytt?
 • Vem kan jag kontakta om det blir problem eller om jag har frågor?
 • Telefonnummer?
 • Hurudan rehabilitering kan jag eventuellt behöva?

Att klara sig där hemma

 • Hur kan jag lindra smärtan?
 • Vilka symtom är normala?
 • Är det normalt att få feber?
 • Hur mycket kan jag belasta mig?
 • När kan jag lyfta saker?
 • Kosten? Hur länge?
 • Kan jag köra bil?
 • Hemsjukvård, hemhjälp, matservice (avgiftsbelagda )
 • Om du har ett sår:
  • Sårvården
  • Borttagning av stygn?
  • Hur ofta ska förbanden bytas?
  • När kan jag duscha och bada bastu?
  • Måste såret duschas?
  • Var kan jag köpa mer sårvårdsförnödenheter?
  • Information om blanketten för anmälning av infektion.
14.09.2020 redaktion_toimitus