Klientrådet strävar efter att utforma en enhetlig resolution av ärenden som behandlats på möten

Resolutionen fungerar som stöd och rådgivande dokument vid beslutsfattande och utveckling inom sjukhuset.

2020

Resolution 10.2.2020

2019

Resolution 9.12.2019
Resolution 21.10.2019 (pdf)
Resolution 12.6.2019 (pdf)
Resolution 18.3.2019 (pdf)

2018

Resolution 26.11.2018 (pdf)
Resolution 23.10.2018 (pdf)
Resolution 13.6.2018 (pdf)
Resolution 21.3.2018 (pdf)

 

19.08.2020 sari west