Klientrådet strävar efter att utforma en enhetlig resolution av ärenden som behandlats på möten

Resolutionen fungerar som stöd och rådgivande dokument vid beslutsfattande och utveckling inom sjukhuset.

 

2018

Resolution 26.11.2018
Resolution 23.10.2018
Resolution 13.6.2018
Resolution 21.3.2018

2017

Resolution 14.11.2017
Resolution 6.9.2017
Resolution 12.6.2017
Resolution 12.4.2017

2016

Resolution 14.12.2016
Resolution 4.10.2016
Resolution 5.4.2016
Resolution 22.2.2016

 

15.02.2019 sari west