Klientrådet strävar efter att utforma en enhetlig resolution av ärenden som behandlats på möten

Resolutionen fungerar som stöd och rådgivande dokument vid beslutsfattande och utveckling inom sjukhuset.

2019

Resolution 21.10.2019 (pdf)
Resolution 12.6.2019 (pdf)
Resolution 18.3.2019 (pdf)

2018

Resolution 26.11.2018 (pdf)
Resolution 23.10.2018 (pdf)
Resolution 13.6.2018 (pdf)
Resolution 21.3.2018 (pdf)

2017

Resolution 14.11.2017 (pdf)
Resolution 6.9.2017 (pdf)
Resolution 12.6.2017 (pdf)
Resolution 12.4.2017 (pdf)

10.03.2020 Redaktion_toimitus