Kundrådet

Vasa centralsjukhus kundråd består av 12 medlemmar, som är utvalda från Vasa sjukvårdsdistrikts befolkning. I valet av medlemmar har man tagit i beaktande ålder, kön, hemort och språk för att på ett jämlikt sätt representera befolkningen från sjukvårdsdistriktet. För valet av medlemmar ansvarar en kundrådsarbetsgrupp.

Rådets medlemmar är valda för verksamhetsperioden 2013-2016. Kundrådsarbetsgruppen kompletterar rådets sammansättning allt enligt behov.

Kundrådet

 

Kundrådets verksamhet

Målet för kundrådet är att öka patientcentreringen vid Vasa centralsjukhus. Rådets uppgift är att stöda centralsjukhusets målsättning att erbjuda en patientcentrerad vård.

Därtill skall rådet lyfta fram tankar om hur sjukhusets tjänster och verksamhet kan utvecklas ur ett användarperspektiv. Kundrådet samlas 3-6 gånger årligen eller enligt behov. Av kundrådets gemensamma synpunkter skrivs en resolution.