Klientrådet strävar efter att utforma en enhetlig resolution av ärenden som behandlats på möten

Resolutionen fungerar som stöd och rådgivande dokument vid beslutsfattande och utveckling inom sjukhuset.

2017

Resolution 6.9.2017
Resolution 12.6.2017
Resolution 12.4.2017

2016

Resolution 14.12.2016
Resolution 4.10.2016
Resolution 5.4.2016
Resolution 22.2.2016

2015

Resolution 15.12.2015
Resolution 29.9.2015
Resolution 14.4.2015
Resolution 2.2.2015

2014

Resolution 3.11.2014
Resolution 29.9.2014
Resolution 21.5.2014
Resolution 17.2.2014

2013

Resolution 16.12.2013
Resolution 23.9.2013
Resolution 18.3.2013
Resolution 18.1.2013

17.11.2017 sari west